Zakres Usług Klienci Indywidualni

KLIENCI INDYWIDUALNI

Każda sprawa to inna historia...

W trakcie wieloletniej praktyki miałam okazję poznać różnorodne idee, wysłuchać setki historii, a także poznać doświadczenia – osobiste i te zawodowe. Dzięki otwartości na inny punkt widzenia  zyskałam to co najcenniejsze – zaufanie i wiarygodność. Każda sprawa to zupełnie inna historia – ludzi, relacji czy miejsc. Elastyczność w prowadzeniu sprawy – bez schematu czy utartych przekonań pozwala w prosty sposób dostrzec sedno problemu i podejść do niego z należytą starannością. Od ponad 10 lat wspieram w sprawach cywilnych, rodzinnych, spadkowych czy pracowniczych.

Obszar praktyki obejmuje sprawy z zakresu prawa spadkowego, w tym:  – regulowania spraw spadkowych w drodze stwierdzenia nabycia spadku lub aktu poświadczenia dziedziczenia;

– doradztwo w zakresie dziedziczenia ustawowego i testamentowego;

– zachowek (wskazanie osób uprawnionych, obliczanie wartości i substratu zachowku; dochodzenie zachowku);

– sprawy o wydziedziczenie;

– doradztwo w zakresie odpowiedzialności za długi spadkowe;

– dziedziczenie gospodarstwa rolnego;

– europejskie poświadczenie spadkowe.

 

Obszar praktyki dotyczy wszelkich kwestii związanych z uregulowaniem stanu prawnego nieruchomości, w tym: dot. kwestii spadkowych, użytkowania wieczystego, służebności, egzekucji z nieruchomości, gospodarki nieruchomościami, planowania i zagospodarowania przestrzennego, kwestii związanych z ujawnieniem praw w księdze wieczystej, lokali i nabywania nieruchomości przez cudzoziemców. Przeprowadzam także audyty poprzedzające zakup nieruchomości.

Obszar praktyki obejmuje doradztwo w zakresie praw i obowiązków wynikających ze stosunku pracy, w tym:

– prowadzenie spraw o niezgodne z prawem wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę (w tym o odszkodowanie, przywrócenie do pracy);

– uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem;

– umowy o zakazie konkurencji. 

Obszar praktyki obejmuje wszelkie kwestie związane z regulowaniem spraw rodzinnych i opiekuńczych, w tym w szczególności:

– sprawy o rozwód bądź separację, unieważnienie małżeństwa;

– ustroje majątkowe małżeńskie (rozdzielność majątkowa);

– podział majątku wspólnego między małżonkami;

– dot. alimentów (dochodzenie, podwyższenie, obniżenie);

– pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej, ustalenie kontaktów z dzieckiem;

– sprawy o ubezwłasnowolnienie całkowite bądź częściowe.

Reprezentuję Klientów (w charakterze obrońcy lub pełnomocnika) na każdym etapie postępowania. Obszar praktyki obejmuje sporządzanie zawiadomień o popełnieniu przestępstwa, prywatne akty oskarżenia, subsydiarne akty oskarżenia, wnioski, środki zaskarżenia i inne pisma procesowe występujące w postępowaniu karnym, wykroczeniowym oraz wykonawczym.

Pomagam odzyskiwać należności na każdym etapie postępowania, tj. przedsądowym, sądowym i egzekucji komorniczej. Zakres czynności obejmuje m.in. monitoring stanu zadłużenia, sporządzenie wezwania do zapłaty, negocjacje z dłużnikiem, skierowanie sprawy do sądu, sporządzenie wniosku egzekucyjnego. W toku postępowania egzekucyjnego m.in. monitorowanie czynności komornika, sporządzenie wniosku zabezpieczającego, skarga na komornika sądowego, zarzuty do planu podziału, wniosek o wyłączenie komornika sądowego, wniosek o sporządzenie spisu inwentarza, a także powództwa przeciwegzekucyjne.