porady prawne toruń

POLITYKA PRYWATNOŚCI


Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO – informujemy, że: 

Administratorem strony internetowej, a tym samym Administratorem danych osobowych klientów, osób kontaktowych oraz osób, których dane są przekazane przez klientów, jeśli jest to niezbędne do wykonania usługi jest Martyna Smołucha prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Ramy Prawa Kancelaria Radcy Prawnego Martyna Smołucha, ul. Bartkiewiczówny 94f/44, 87-100 Toruń. W kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych prosimy o kontakt mailowy, wysyłając wiadomość na adres: martyna.smolucha@ramyprawa.pl.

Administrator może przetwarzać Państwa dane w celach:

  • prowadzenia korespondencji, odpowiedzi na pytania;
  • przygotowania, zawarcia i realizacji umowy;
  • wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa;
  • marketingu w zakresie uznanym za dozwolony przez samorządy zawodowe;
  • ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu.

Będziemy przetwarzać dane, które przekażecie nam Państwo poprzez kontakt telefoniczny, e-mailowy, formularz kontaktowy lub bezpośrednią wizytę w siedzibie Administratora danych.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu istnienia uzasadnionego interesu ich przetwarzania lub przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową. Nie dokonujemy profilowania ani zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Nie ujawniamy Państwa danych innym podmiotom, poza tymi, które są do tego upoważnione na mocy przepisów prawa, oraz tymi, które realizują dla nas usługi, w ramach których konieczne będzie przetwarzanie Państwa danych np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne.

Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, tj: informacji, czy przetwarzamy Państwa dane osobowe lub uzyskania dostępu do swoich danych osobowych lub ich kopii; prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych które są nieprawidłowe, uzupełnienia danych niekompletnych; prawo do usunięcia danych; ograniczenia przetwarzania danych; prawo do wniesienia sprzeciwu; prawo do przenoszenia danych. W sytuacji, gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody – przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody.

Ponadto osobom, których dane przetwarzamy przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do przygotowania, zawarcia umowy lub przesłania wymaganej przez Państwa informacji czy udzielenia odpowiedzi na zapytanie.

Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian lub aktualizacji niniejszej Polityki Prywatności o czym będziemy informować.


PLIKI COOKIES


Strona internetowa www.ramyprawa.pl wykorzystuje pliki cookies (tzw. Ciasteczka). Są to fragmenty danych wysyłane przez serwer www, tymczasowo przechowywane na dysku twardym urządzenia końcowego, z którego strona internetowa jest odwiedzana. Cookies gromadzą informacje na temat zachowania na stronach internetowych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku. Cookies będą zamieszczane na urządzeniu końcowym, jeżeli korzystanie z witryny nastąpi bez zmiany jej ustawień.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

  • dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ich zoptymalizowanie;

Rozróżniamy cookies tj. „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Informujemy, że w celu zbierania i analizowania zagregowanych informacji o korzystaniu z witryny korzystamy z usługi Google Analytics.


NOTA PRAWNA


Materiały zamieszczone na stronie www.ramyprawa.pl nie stanowią porady prawnej oraz nie mogą być traktowane jak udzielenie porady prawnej. Wyłączamy odpowiedzialność za treści zawarte na tejże witrynie. Odbiorcy treści, którzy chcieliby uzyskać informację w sprawie dotyczącej praw i obowiązków powinni zasięgnąć indywidualnej porady prawnej.