tarcza antykryzysowa zasiłek

Tarcza antykryzysowa 4.0 a dodatkowy zasiłek opiekuńczy

W trakcie prac legislacyjnych znajduje się kolejna wersja Tarczy Antykryzysowej, tym razem 4.0. Jak tu się nie pogubić, kiedy przyjmowane rozwiązania legislacyjne zmieniają się tak często?  Wiemy już, że epidemia potrwa dłużej niż wielu z nas przypuszczało. Coraz częściej słychać też głosy, że będziemy musieli nauczyć się z „nią” żyć i funkcjonować.

Jak było dotychczas

Na mocy Tarczy 3.0 okres pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 został przedłużony do dnia 24 maja 2020 r. Kolejno, przedłużono pobieranie zasiłku do 14 czerwca 2020 r.  Po tym terminie przewidziano prawo do zasiłku opiekuńczego jedynie w szczególnych sytuacjach.

W Sejmie trwają prace nad projektem

Obecnie w trakcie prac legislacyjnych znajduje się kolejny projekt ustawy tzw. Tarczy Antykryzysowej 4.0., który przewiduje przedłużenie zasiłku opiekuńczego do 28 czerwca 2020 r. (druk nr 382).

Projekt tarczy 4.0 zakłada, że prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego będzie przysługiwało w sytuacji zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do których uczęszcza dziecko, albo niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID-19:

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy ma przysługiwać również w przypadku otwarcia placówek w czasie trwania COVID-19, jeżeli rodzic podejmie decyzję o osobistym sprawowaniu opieki nad dzieckiem. Innymi słowy – nawet jeśli placówka wróci do pracy rodzic będzie mógł skorzystać z dodatkowego zasiłku.

Po 28 czerwca 2020 r.

Zgodnie z projektem Rada Ministrów będzie uprawniona do przedłużenia okresu pobierania zasiłku opiekuńczego, w przypadku braku możliwości zapewnienia opieki dzieciom w miesiącach wakacyjnych. Nie wykluczone zatem, że zasiłek zostanie przedłużony po dniu 28 czerwca 2020 r.