Dowiedz się czym jest Krajowy Rejestr Zadłużonych oraz kto może z niego skorzystać! 01 grudnia 2021 r. rusza długo zapowiadany Krajowy Rejestr Zadłużonych. Pierwotnie zakładano, że zostanie uruchomiony w grudniu 2020 r., natomiast dyskusja nad jego utworzeniem trwa już kilka lat. Rejestr ma ułatwić weryfikację...

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych został utworzony na mocy przepisów Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z dnia 01 marca 2018 r. Dz.U.2020.971 t.j. z dnia 2020.06.01 CRBR jest systemem teleinformatycznym służącym przetwarzaniu informacji o beneficjentach rzeczywistych spółek obowiązanych, którymi są:- spółki jawne; - spółki komandytowe; -...