Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych został utworzony na mocy przepisów Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z dnia 01 marca 2018 r. Dz.U.2020.971 t.j. z dnia 2020.06.01 CRBR jest systemem teleinformatycznym służącym przetwarzaniu informacji o beneficjentach rzeczywistych spółek obowiązanych, którymi są:- spółki jawne; - spółki komandytowe; -...